Menu

Szponzorok / Sponsori

Regisztráció / Registrácia

Kérjük, a regisztráció elkezdéséhez először készítse el felhasználó fiókját – ezt a Sign-up first gombra kattintva teheti meg. Ezután elkezdheti regisztrációját a Chartaxxi 2016 Konferenciájára.


Pred začatím registrácie žiadame o vytvorenie užívateľskej schránky, čo môžete urobiť kliknutím na tlačidlo Sign-up first. Po tomto úkone môžete začať registráciu na konferenciu Chartaxxi 2016.


Köszöntő / Úvodné slovo

 

 

Magyarok és szlovákok évezrede együtt járnak az úton. E hosszú idő alatt a két nemzet között olyan szoros kapcsolat alakult ki, amelyre nehéz volna példát találni.

 

Elég belelapozni a budapesti és a pozsonyi telefonkönyvbe, hogy szembe tűnjék: mennyi a szlovák név itt, a magyar ott. Évszázadok üzennek az együttélésről, ha úgy tetszik, a vércseréről. Gondoljuk meg: van-e két olyan nép, amely jobban hasonlít egymásra, mint a szlovák és a magyar? Ha csak a mentalitás, a gasztronómia és a folklór megannyi mozzanatára gondolunk.
 

 

Keresztyén/keresztény gyökereink is összekapcsolódnak. Érdemes emlékeztetni Korec bíboros húsz esztendeje Budapesten mondott szavaira, miszerint Cirill és Metód munkáját Szent István foly-tatta a Kárpát-medencében. Ha máshonnan nézzük is, és nemegyszer másképpen magyarázzuk, közös a történelmünk. Régebbi múltunk jeles alakjai ugyanazok: Mátyás király éppúgy, mint a törökellenes harcok hősei vagy egyházi vezetőink: Pázmány Péter, Rudnay SándorJánSeberíni/Szeberényi János. Közös hazában (a magyar és a szlovák nép egésze ebben az országban élt) láttunk hozzá a két modern nemzet megteremtéséhez. A XIX. és XX. században ez számos feszültséggel, konfliktussal járt. Magyarosítással, szlovákosítással.

 

A kölcsönös sérelmek fölidézése helyett a XXI. század elején a jövőbe nézve a közös felelős-séget érdemes firtatni – a következő nemzedékekre tekintve. Számot vetve a múlttal és keresvén az együttműködés lehetőségeit. Megismerni egymást, késznek lenni a párbeszédre.
 

 

Ilyen szellemű magyar-szlovák dialógust kívánunk szolgálni egy kétnyelvű rendezvénnyel. Meghívott előadóktól kapunk tudást, amire rászorulunk, hiszen nézeteltéréseink zöme ismerethiány-ból fakad, de kapunk hazavinni való feladatot is, tovább gondolandót és megvalósítandót.

 

Miért érdemes részt venni ezen a konferencián?

Előadóink ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásával járulnak hozzá, hogy körvonalazódjanak, sőt minél több ponton közeledjenek egymáshoz az állás-pontok. A minőségre garancia az előadók életútja. A hallgatóság egy napba sűrítve kap olyan isme-reteket, amelyek megszerzésére a mindennapi tevékenység nyűge mellett keveseknek van esélye.
A konferencia akkor lesz sikeres, ha a részvevők úgy távoznak, hogy közelebb érzik a másik nemzetet magukhoz. Ha pedig megszületik bennük az igény bővebb ismeretek szerzésére, akkor bizton számíthatnak a Charta XXI mozgalom munkájára.


Sok szeretettel várjuk Önt konferenciánkon!


Szervezőbiztosság tagjai:
Elnök: Kiss Gy. Csaba
Titkár: Pelle Veronika
Tagok: Käfer István, Kollai István, Surján László

Slováci a Maďaritisícročie kráčajú na ceste spolu. Počas dlhého časového obdobia medzi týmito dvoma národmi vznikol taký úzky vzťah, na ktorý by bolo veľmi ťažké nájsť podobný príklad.

Stačí si zalistovať bratislavský a budapeštiansky telefónny zoznam, a je nám hneď jasné, koľko je maďarských mien tu a slovenských mien tam. Dlhé stáročia dodnes odkazujú na spolužitie, alebo inak povedané na vzájomnú interakciu. Zamyslime sa: ešte dva takéto blízke národy, ako maďarský a slovenský? Už len keď si spomenieme na mentalitu, gastronómiu či bohatstvo folklóru.
 
Kresťanské/kresťanské korene nás takisto spájajú. Oplatí sa pripomenúť si slová cardinala Koreca spred dvadsiatich rokov, ktoré odzneli práve v Budapešti, že v činnosti Cyrila a Metoda pokračoval v Karpatskej kotline Svätý Štefan. Aj keď sa na to dívame z hocijakého pohľadu a neraz rozdielne vysvetľujeme našu spoločnú históriu. Významné osobnosti našich dávnejších dejín tie isté: rovnako ako kráľ Matej Korvín, tak aj hrdinovia bojov proti Turkom či cirkevné osobnosti: Peter Pázmány, Sándor Rudnay, Ján Seberíni. V spoločnej vlasti (slovenský a maďarský ľud vtedy žil v jednej krajine) sme sa pustili do budovania dvoch moderných národov. V XIX. a XX. storočí to so sebou prinášalo viacero napätí a konfliktov. Maďarizáciu, slovakizáciu.
 
Namiesto pripomínania vzájomných krívd sa na začiatku XXI. storočia pri pohľade do budúcnosti oplatí viac hľadať spoločnú zodpovednosť – pre ďalšie generácie. Vysporiadať sa s minulosťou a hľadať možnosti spolupráce. Spoznať jeden druhého, byť pripravený na dialóg.
 
Naším zámerom je týmto dvojjazyčným podujatím vytvoriť slovensko-maďarský dialóg práve v tomto duchu. Od pozvaných hostí získame znalosti, ktoré potrebné, keďže väčšina našich rozdielnych názorov (nedorozumení) pramení z nedostatku poznania, ale dostaneme aj „domácu úlohu“ nad nimi popremýšľať a začať ich realizovať.
 
Prečo sa oplatí zúčastniť sa tejto konferencie?

Naši vystupujúci prostredníctvom diskusie o týchto otázkach prispejú k tomu, aby sa črtali a vo viacerých bodoch vzájomne približovali stanoviská. Garanciou kvality sú životné príbehy a skúsenosti prednášajúcich a diskutujúcich. Publikum získa v jeden deň také poznatky, ktoré má šancu popri každodenných starostiach získať málokto.
Konferencia bude úspešná vtedy, ak zúčastnení budú odchádzať s tým pocitom, že majú k tomu druhému národu bližšie. A keď sa vyskytne požiadavka pre získanie viac poznatkov, určite môžu rátať s úsilím iniciatívy Charta XXI.


Tešíme sa na Vás na našej konferencii.


Členovia organizačného výboru:
Predseda: Kiss Gy. Csaba
Tajomník: Pelle Veronika
Členovia: Käfer István, Kollai István, Surján László